Vedtægter

Bri - Tolkienselskabet i København

Skriv til hobbitlaugsmesteren

Laugets Formål

At fodre laugsmedlemmernes indre og ydre Hobbit

 

Vedtægter:

1. Forret.

2. Kun Hobbitter kan være medlem af lauget.

3. Mellemmåltid.

4. Ikke medlemmer kan indbydes til laugets møder.

5. Lauget vælger en Hobbitlaugsmester for et år af gangen. Mesteren kan dog afsættes før året er gået af et flertal af laugets medlemmer.

6. Hovedret.

7. Spisning er en del af alle møder i lauget.

8. Efterret.

9. Disse vedtægter kan ændres ved simpelt flertal af laugsmedlemmerne, men kun når de er mætte.

[Hobbitlaug] [Medlemmer] [Møder] [Hobbitter] [Vedtægter] [Links]
Picture

Opdateret den 26. oktober 2008

 Hobbitlaug
 Medlemmer
 Møder
 Hobbitter
 Vedtægter
 Links