Diamant af Langeklo

Bri - Tolkienselskabet i København

Skriv til hobbitlaugsmesteren

Nuværende Hobbitlaugsmester

Diamant af Langeklo er en temmelig ukendt hobbit. Hun er født i 1395 i Langeklo, der er en lille landsby i Nørrefjerding, som efterkommere af Bandobras (Tyrebrøleren) udvandrede til. I 1427 H.T. bliver Diamant gift med Pippin Toker. I 1430 fødes deres søn Faramir.

Diamant blev medlem af Bri i Juni 1998 og blev valgt til hobbitlaugsmester på Hobbitlaugets 1. møde d. 18/7 1999.

Picture
Picture

 Diamants Våben henviser til hendes navn. Det er en klo og en diamant

[Hobbitlaug] [Medlemmer] [Møder] [Hobbitter] [Vedtægter] [Links]
Picture

Opdateret den 26. oktober 2008

 Hobbitlaug
 Medlemmer
 Møder
 Hobbitter
 Vedtægter
 Links